Strona Główna nasz DOM
www.netparafia.net

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat

Poprzedni temat «» Następny temat
UJAWNIENIE TAJEMNICY Z LA SALETTE
Autor Wiadomość
ZoRo


Miejscowosc: Warszawa
Wysłany: 6 Maj 2019, 07:54   UJAWNIENIE TAJEMNICY Z LA SALETTE

https://voxdomini.pl/prorocy/la-salette-francja/ujawnienie-tajemnicy/
UJAWNIENIE TAJEMNICY Z LA SALETTE

Jedno jedyne ukazanie si Matki Boej, dwojgu pastuszkom w Alpach, Maksyminowi i Melanii, jakie miao miejsce w La Salette 19 wrzenia 1846, byo pierwszym jakie uznano za prawdziwe w XIX w. Jego oddziaywanie byo ogromne, lecz z powodu odwiecznych konfliktw, ktre si zaraz rozptay, a doszy w swej gwatownoci a do Papiea i Cesarza i mno si po dzi dzie, zakazywano i polemizowano bez koca. Dyskutowano za nad tym, co nieznane, bez odpowiedniej podstawy, tak jak czyniono to w odniesieniu do tajemnicy fatimskiej przed jej ujawnieniem zapowiedzianym 13 maja 2000 r., podczas Mszy w. beatyfikacyjnej widzcych dzieci.
Ksika o. Michela Corteville’a i o. Ren Laurentina przedstawia, wyjania i odpowiada wyczerpujco na trudne pytania. Publikacja nowych dokumentw stawia czytelnika ponad zamtem, jaki dotd przeciwstawia duchowiestwo nawet tak wielkim umysom jak Claudel, Maritain i Massignon, bronicym spotwarzanych widzcych. Ta karta historii zostaa ju odwrcona.

WARTO TAJEMNICY Z LA SALETTE

Fundamentalne odkrycie Michela Corteville to dotarcie do oficjalnego tekstu tajemnicy. Zostaa ona zapisana i zapiecztowana 3 i 5 lipca 1851 r. przez biskupa Grenoble, J. E. de Brouillard i oddana do rk wasnych Piusa IX przez specjalnych wysannikw, na dugo przed powstaniem kolei na trasie Pary – Rzym. Pius IX osobicie poruszony, zachci de Bruillarda do uznania autentycznoci objawienia, a jego nastpc – do jego obrony przed zaprzeczajcym objawieniu kapanem. Od tamtej pory sekret znik. Nawet najlepszy specjalista, ojciec Stern, po licznych poszukiwaniach w archiwach nie osign celu. Michel Corteville odnalaz go jednak w Rzymie, kiedy we wrzeniu 1999 r. otwarto dostp do archiww.
Redakcje tajemnicy, poczynione w pniejszym okresie, w popiechu, przez dwoje pastuszkw z La Salette, zostay uznane przez uczonych za subiektywn ekstrapolacj. Tymczasem rzekome ekstrapolacje znajduj si wanie w pierwszych oficjalnych redakcjach (ktrych precyzja przeciwnie zaciera si w pniejszych redakcjach): upadek cesarstwa, utrata wiary we Francji okoo roku 2000; Papie przyszoci, taki jakiego nikt si nie spodziewa; bdzie si do niego strzela, aby go zabi, jednak nic mu si nie stanie – oto sformuowanie dokadniejsze ni tajemnica fatimska, w ktrej jest mowa o Papieu zabijanym na grze, pord innych mczennikw, przez grup, gdy tymczasem by tylko zraniony przez zabjc na Placu w. Piotra.

CO MYLE O WIDZCYCH?

Dwoje widzcych byo krytykowanych i pogardzanych. Mwiono, e to budzcy lito wieniacy, analfabeci, niespjni, bez wartoci duchowych i ludzkich. To samo mwiono o Bernadecie z Lourdes, lecz zostaa zrehabilitowana i kanonizowana. Co do dwjki pastuszkw z La Salette, przeciwnie, krytyka stawaa si coraz twardsza. Uzbroia si w bro naukowej psychologii z okazji 100-lecia objawienia w 1946 r. Melania bya histeryczk i osob niesta, Maksymin za wcieleniem pomieszania – tak twierdzi m. in. o. Jaouen.
Pene przebadanie dokumentw rehabilituje ich. Tych dwoje pastuszkw posiada znaczc, cho prost kultur. Tak jedno jak i drugie dziecko – bez wyksztacenia szkolnego – potrafi pisa prosto, jasno, stylem, ktry zdoby Claudela (przez dugi czas niechtnie traktowanego przez Akademi), jak i Maritaina, Massignona czy wczeniej Huysmansa i Lona Bloy. Dwoje widzcych ujawnia ca sw inteligencj, zdrowy ludowy rozsdek i spjno, kiedy daj wiadectwo o objawieniu. Czyni to konsekwentnie a po kres ycia, oddanego bez reszty ich misji, zleconej przez Matk Bo sowami: Powiedzcie o tym caemu mojemu ludowi.
Jeli ich ycie wydaje si prostackie, a zatem niespjne, to nie ich wina. Byo tak z powodu tego, e zostali przegonieni z rodzinnych stron, z wasnego rodowiska. Pozostali bez innego odniesienia ni brak dowiadczenia i przyjaci. Ksika ojcw Laurentina i Corteville w szczegach przytacza ich losy.
Maksymin zosta wydalony z Seminarium na rozkaz biskupa Ginoulhiaca. Nie powiodo mu si w Wyszym Seminarium w Dax, do ktrego chcia wstpi. Potem pasjonowaa go medycyna. Rozpocz studia w Paryu, lecz po dwch latach jeden z profesorw zatrzyma go mwic: „Jeste znany jako wizjoner. Klienci bd do ciebie przychodzi jako do wizjonera, a nie – lekarza. To byoby szkodliwe, czyli nieuczciwe.”
W ten sposb, wszdzie odrzucany, y w ndzy, jedynie dziki miosierdziu ludzi.
Co do Melanii jej wygnanie byo bardziej radykalne. Pocztkowo, pomimo problemw zwizanych z jej yciem mistycznym, zostaa przyjta do zakonu Opatrznoci i dano jej prawo do zoenia lubw, ale bp Ginoulhiac odmwi uznania tej decyzji wadz klasztoru.
Wysa Melani do klasztoru w Walencji, lecz nie miaa ona powoania do tego zgromadzenia. Wyrzucaa wic kartki zza murw klasztoru, dajc swego uwolnienia. Orzeczono wtedy, e jest kapryna i biskup wysa j do Dadington, w Anglii, gdzie mimo problemw z jzykiem, ktrego si w kocu nauczya, znalaza szybko pomoc i nawet powoanie dla wypenienia „zadania fundacji powierzonego Jej przez Dziewic”. Jednak przerwano te kontakty, zamykajc j w klauzurze Karmelu. W kocu zgodzia si zoy w nim luby, jednak z wyraonym w myli zastrzeeniem pozostania do dyspozycji Najwitszej Panny, ktra mogaby kiedy od niej wymaga, by si znalaza gdzie indziej. Poczwszy od 1858 r., rzeczywicie poczua si wezwana do dawania wiadectwa. Wysaa na adres Piusa IX w peni zredagowany sekret. W 1860 r. odzyskaa wolno, znowu rzucajc pod nogi przechodniw kartki przez mur…
W Marsylii jej przygody byy jeszcze wiksze. Ponownie znalaza si w Karmelu, potem przez dwa lata przebywaa w Grecji, dokd siostry Pocieszenia wysay j, aby wspomoga upadajcy sierociniec. Misj wypenia dobrze pomimo rnicy jzyka. Po powrocie bya nauczycielk u tych samych sistr – zawsze aktywna, zawsze usuna. Tam poznaa woskiego biskupa J. E. Petagna, ktry zosta jej spowiednikiem. Zaprosi j od roku 1868 do Woch, gdzie w kocu znalaza zrozumienie. W 10 lat pniej zostaa przyjta na audiencji przez Leona XIII, ktry chcia j odesa do La Salette, aby szerzya ordzie i zaoya zgromadzenie, jednak bardzo jasno ostrzega go: „Nie zostan tam przyjta”. J. E. Fava, biskup Grenoble, ktry uda si w tym czasie do Rzymu mia rzeczywicie inne plany…
Nie mogc zaoy zgromadzenia we Francji, Melania zostaa przyjta na Sycylii najpierw przez Giacomo Cusmano, potem przez Annibale di Francia – dzisiaj ju beatyfikowanych. Ten ostatni wyznaczy j na wspzaoycielk swego zgromadzenia, ktre przeyo wtedy rozkwit. W Altamurze otoczy j szczegln czci i wznis jej po mierci grobowiec w kaplicy sistr, yczc sobie, by zostaa beatyfikowana.

SKD TA ELIMINACJA DWOJGA WIDZCYCH Z LA SALETTE?

J. E. Ginoulhiac musia rozwizywa problemy polityczne, aby Koci mg istnie w pokoju pod wadz Napoleona III. Cesarstwo podtrzymywao jego nominacj na biskupa mimo wahania Rzymu i w kocu ogosio go prymasem Galii w Lyonie. Tajemnica z La Salette zapowiadaa upadek Imperium: „Orltko zostanie oskubane z pir”. Jedynym sposobem spokj pomidzy Kocioem a Pastwem byo kontynuowanie pielgrzymek, jak zachca Papie, i zwolnienie wizjonerw.
Ksina Paulina de Nicolai – ogoszona nastpnie przez Rzym faszyw mistyczk – snua w tym czasie intrygi w La Salette, chcc zaoy zgromadzenie zakonne na subie ruchu pielgrzymkowego, w miejsce Melanii, ktra proponowaa regu ycia otrzyman od Matki Boej. Ta za ujawniaa jej „iluzje” lub „gorzej” i owiadczya, e „jej misja si zakoczya, kiedy misja ksiny si zacza” (list z 1 czerwca 1854).
W nastpnym roku, 19 wrzenia 1855 r., w uroczystej homilii z okazji rocznicy jedynego objawienia, wobec tumu zoonego z tysicy pielgrzymw J. E. Ginoulhiac nada oficjaln i lapidarn form temu stwierdzeniu: „Misja pastuszkw zakoczya si, rozpocza si misja Kocioa”.
Liczne dokumenty rehabilituj dwoje widzcych: byli dobrymi chrzecijanami, przejtymi sw misj, ktrej chcieli w sposb nieprzezwyciony powici cae swe ycie, mogli za uczyni to jedynie marginalnie w staym posuszestwie wobec wadz.
Std trudne ycie Maksymina, ktre oscylowao pomidzy rnymi skonnociami. Sprzedawa nawet alkohol, co Koci mu wyrzuca, wsplnik za go zrujnowa. Umar jednak cakowicie oddany Bogu. Pozostawi po sobie testament jasny i spjny.
Melania bya jeszcze bardziej zrwnowaona pord rozmaitych przeszkd i przeciwnoci. Jej pisma i wskazwki duchowe ujawniaj prawdziwy mistycyzm, wytrwaa w dawaniu wiadectwa w por i nie w por, jak w. Pawe (por. 2 Tm 4). Jej plany cechowaa stanowczo, a jej duchowo naznaczona bya mioci w kadym dowiadczeniu, na pierwszym miejscu: mio prawdy. Bezbono i obojtno rozpalay jej piro, obuda, drewniany jzyk i magia byy przeciwne jej stylowi.
Mimo prostoty jzyka wyraaa tak samo atwo po wosku, jak i po francusku, w terminach susznych i nowych, nie udzcych, gbi swego ycia. Wyraenie ycia mistycznego przekracza zawsze umiejtnoci najbardziej wyksztaconych witych. Tym bardziej znaczce jest to, e wyraaa si ona w sowach jasnych i obrazowych, typowych dla niej.
Nowa ksika o La Salette, dostpna na razie tylko po francusku, jest wic odkrywcza: wyjania histori, duchowo, lecz take dziwn sytuacj objawie, tak licznych zarwno w caym Starym Testamencie, jak i w Nowym oraz w Kociele a po nasze dni. Jednak objawienia s dziaem najmniej przebadanym przez teologi, najbardziej naraonym na zamt i na szukanie po omacku, jak rwnie najtrudniejszym do rozeznania. To czsto stawia widzcych w sytuacjach trudnych i naraa ich na karanie, nawet jeli to nie ich wina, wedug sowa Chrystusa: „Bogosawieni, ktrzy nie widzieli, a uwierzyli” (por. J 20,29)
Widzcy z La Salette zapacili danin szczeglnie cik. Ukryto ich cierpienia po to, aby lepiej usprawiedliwi krytyczn pozycj wobec nich. Ksika daje kolejne racje do ich rehabilitacji.

OBJAWIENIA I YCIE KOCIOA…

Oglnie rzecz ujmujc status objawie jest bardzo skromny i niepewny w Kociele. Cho objawienia Chrystusa zmartwychwstaego s fundamentem wiary wedug apostoa Pawa (por. 1 Kor 15) i objawienia pniejsze przypominaj rone prawdy i podkrela si ich niepewno. Jednake wielkim uznanym objawieniom zawdziczamy najwiksze sanktuaria na naszej planecie – pomijajc Rzym: Guadalupe w Meksyku, Aparecida w Brazylii, Kaplica Cudownego Medalika przy ulicy du Bac w Paryu, Lourdes, Fatima… i tyle innych! Nie wspominamy tu o ukrywanym sukcesie wspczesnych objawie i licznych pielgrzymach podajcych do miejsc nawiedzenia przez Matk Bo.
W dziedzinie tej, le nawietlanej, Koci nadal kontynuuje dawanie dowodw na wasn ostrono i przezorno: unika popiechu w rozeznawaniu i nie angauje w nie autorytetu dogmatycznego.
Nowa ksika o La Salette przynosi wiata dla rozwikania problemu jednej z wielkich tajemnic, ktrej przywrci aktualno fakt oficjalnego ujawnienia na polecenie Papiea Jana Pawa II tajemnicy fatimskiej.

Stella Maris wrzesie 2002, str. 11-12 Przekad z franc. za zgod Wydawnictwa du Parvis
 
 
R. z DMM
czyli Romek


Miejscowosc: Lublin
Wysłany: 7 Maj 2019, 06:13   

A MY WSZYSTKICH TYCH wizjonerw: prostaczkw, pastuszkw, widzimy jako witych, bezbdnych - i tak, mam nadziej, jest naprawd.
Przychodzi myl, e wizjonerw jest sporo, tylko o tym, o ich wizjach, nie wiemy.
Moe, Zosiu, co o tym napiszesz?
Jezus powiedzia, e Ojciec namaci Go i posa Go na wiat. Czy nie byo to podczas Jego wizji Ojca Niebieskiego? Cho wizja mocno wpisuje si w psychik, w pami, wydaje mi si, e naturalnie pozostawia jaki margines niepewnoci. Tym bym tumaczy pytanie Jezusa "za kogo mnie uwaacie" skierowane do Apostow oraz zalecenie "nikomu o tym nie mwcie", po to by sam namacalnie przez obrt rzeczy przekona si, e to On jest rzeczywicie Mesjaszem.
Gdzie przed dwoma laty w "Gociu Niedzielnym" ukaza si artyku, w ktrym jest mowa, e na pocztku, w dziecistwie, Jezus mg nie wiedzie kim tak naprawd jest i e taki pogld nie jest teologicznie bdny.
Kiedy na kku biblijnym bya myl, e Jezus (take Jego Matka) w miar upywu czasu upewnia si, e proroctwa o Mesjaszu odnosz si do Niego.
_________________
R-k DMM
 
 
ZoRo


Miejscowosc: Warszawa
Wysłany: 8 Maj 2019, 05:31   

Ciekawie mwisz, Romku...Mw wicej...
Szczesc nam wszystkim, Boze!
ZoRo
 
 
R. z DMM
czyli Romek


Miejscowosc: Lublin
Wysłany: 8 PaĽdziernik 2019, 08:39   bez liter ogonkowych

Zosiu, nie mam doswiadczen wizyjnych, ale jestem przekonany, że takowe niektorzy mają. Jeśli cos napiszę, to dlatego, ze tak mi się wydaje, ze tak uwazam za najbardziej prawdopodobne. Jeszcze odnośnie roli Matki Bozej. Wydaje mi sie, ze Jej udzial w przygotowaniu Jezusa do roli mesjanskiej był bardzo znaczący. To Ona Go stymulowala w dzialalności - zwłaszcza na początku. Dziwny Jej z Synem dialog przed przemianą wody w wino staje się zrozumialy, gdy przyjmiemy takie widzenie rzeczy.
Jeszcze inna mysl mi przyszla: gdy Jezus mowi kobiecie (? kananejskiej), ze nie nalezy dawac psom chleba, to mówi to z wewnetrznego w tamtej chwili przekonania a nie po to, by odegrac pewna scene. Jej Mu odpowiedź wstrząsa Nim, poddaje się Jej i spelnia jej prosbe. Tak to tresc płynacych z zycia codziennego wydarzen stala sie trescia Ewangelii; zapisane rozmaite Jezusa postepki wyplywajace z przezywanych emocji (np. Jego slowa do Piotra: "Zejdz mi z oczu, szatanie") dopelniaja ewangeliczne boskie przeslanie Tego, który postanowil spelnic wole Ojca Niebieskiego do konca.
A wracajac na początek postu niniejszego: moze Ty, Zosiu, cos napisac moglabys?
_________________
R-k DMM
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Nie moesz ciga zacznikw na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group