Strona Główna nasz DOM
www.netparafia.pl

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat

Poprzedni temat «» Następny temat
Modlitwa za zmarłych
Autor Wiadomość
Teresa Gorzelany


Miejscowosc: Sierpc
Wysłany: 2 Listopad 2022, 07:50   Modlitwa za zmarłych

Modlitwa św. Gertrudy za dusze czyśćcowe

Niech Jezus Chrystus, dla nas ukrzyżowany, zmiłuje się nad wami, dusze bolejące; niech swoją Krwią zagasi pożerające was płomienie. Polecam was tej niepojętej miłości, która Syna Bożego sprowadziła z nieba na ziemię i wydała na okrutną śmierć. Niech się ulituje nad wami, jak okazał swe miłosierdzie dla wszystkich grzeszników, umierając na krzyżu. Jako zadośćuczynienie za wasze winy ofiaruję tę synowską miłość, jaką Jezus w swym Bóstwie kochał swego Przedwiecznego Ojca, a w Najświętszym Człowieczeństwie najmilszą swoją Matkę. Amen.

Modlitwa św. Gertrudy za zmarłych

Boże miłosierny, z tronu Twojej chwały wejrzyj na biedne dusze w czyśćcu cierpiące. Wejrzyj na ich karanie i męki, jakie ponoszą, na łzy, które przed Tobą wylewają. Usłysz ich błagania i jęki, którymi wołają do Ciebie o miłosierdzie. Zmiłuj się nad nimi i odpuść im grzechy. Wspomnij, najłaskawszy Ojcze, na Mękę, którą Twój Syn podjął dla nich. Wspomnij na Krew Przenajświętszą, którą za nich wylał. Wspomnij na gorzką śmierć Jego, którą dla nich podjął i zmiłuj się nad nimi. Za wszystkie ich przewinienia, których się kiedykolwiek dopuściły, ofiaruję Ci przenajświętsze życie i wszystkie czyny Twego najmilszego Syna. Za zaniedbania popełnione w Twojej świętej służbie ofiaruję Ci Jego gorące pragnienia. Za opuszczenie dobrych i zbawiennych spraw ofiaruję Ci nieskończone zasługi Twego Syna. Za wszystkie krzywdy, jakich od nich doznałeś, ofiaruję Ci wszystko, co Ci kiedykolwiek miłego świadczyły. Na koniec za wszystkie męki, które słusznie muszą cierpieć, ofiaruję Ci wszystkie pokuty, posty, czuwania, modlitwy, prace, boleści, krew i rany, mękę i śmierć niewinną, którą z najgorętszej miłości cierpiał za nas najmilszy Twój Syn. Błagam Cię, abyś raczył przyjąć te ukochane dusze do rajskiej szczęśliwości, aby Cię tam wielbiły na wieki. Amen

Modlitwy za zmarłych na każdy dzień tygodnia

Modlitwa odmawiana każdego dnia
Panie, usłysz moją modlitwę.
A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel zmarłym sługom i służebnicom swoim odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez pobożne modlitwy dostąpią miłosierdzia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Niedziela
Bądź uwielbiony, Panie, za zmartwychwstanie Twojego Syna i za drogę do życia bez końca, jaką nam przez nie otworzył. Niech wszyscy ci, którzy odeszli od nas nagle, w tragicznych wypadkach, posiądą szczęście wieczne. Okaż im łaskę przebaczenia win i grzechów, z którymi staną przed Tobą.
Wieczny odpoczynek…

Poniedziałek
Panie, Zwycięzco śmierci, piekła i szatana, dając udział wszystkim w Twoim szczęściu wiecznym, w każdym złożyłeś zalążek wieczności. Prosimy dziś o Twoje miłosierdzie dla tych, którzy odeszli z tego świata bez pojednania z Tobą i ludźmi. Niech ofiary i modlitwa Kościoła przyniosą im pomoc w uzyskaniu świętości koniecznej do wejścia w bramy raju.
Wieczny odpoczynek…

Wtorek
Panie, który przez krzyż i Twoje zmartwychwstanie otworzyłeś nam niebo, oddajemy Twojemu miłosierdziu tych, którzy podnieśli rękę przeciw życiu - niech wszyscy, którzy dopuścili się zabójstwa, aborcji lub eutanazji, dostąpią Twojej łaski miłości.
Wieczny odpoczynek…

Środa
Bądź uwielbiony, Panie, za wieczne kapłaństwo Chrystusa zmartwychwstałego. Polecamy Ci zmarłych biskupów, kapłanów, diakonów i osoby konsekrowane, wszystkich pełniących szczególną misję w Kościele - niech owoce ich modlitwy i pracy wyjednają im nagrodę w Twoim królestwie.
Wieczny odpoczynek…

Czwartek
Panie, jedyne źródło i pełnio życia, z którego woli się rodzimy i jesteśmy, niech przez zasługi błogosławionej męki Twojego Syna nasi bliscy zmarli - rodzice, rodzeństwo, krewni - zostaną oczyszczeni z win i niech wejdą na ucztę Zmartwychwstałego Baranka.
Wieczny odpoczynek…

Piątek
Panie Boże, ufamy Twojej miłości i miłosierdziu, że przyjmujesz do siebie dzieci nienarodzone z różnych powodów. Prosimy Cię za nie, by się cieszyły wieczną szczęśliwością i oglądaniem Ciebie twarzą w twarz.
Wieczny odpoczynek…
 
Sobota
Wierzymy, Panie, że nie wyczerpała się Twoja litość i miłość nie zgasła, a zamysły, jakie masz wobec człowieka, są zamysłami pokoju i szczęścia, dlatego z nadzieją pełną poddania się Tobie zawierzamy Ci wszystkich tych, którzy sami odebrali sobie życie. Okaż im miłosierdzie.
Wieczny odpoczynek…
Ostatnio zmieniony przez Teresa Gorzelany 2 Listopad 2022, 08:11, w całości zmieniany 3 razy  
 
 
Teresa Gorzelany


Miejscowosc: Sierpc
Wysłany: 2 Listopad 2022, 08:00   

.

Modlitwa do Matki Bożej za dusze w czyśćcu
Najświętsza Panno Nieustającej Pomocy, Matko litościwa, racz spojrzeć na biedne dusze, które sprawiedliwość Boża zatrzymuje w płomieniach czyśćcowych. Są one drogie dla Twego Boskiego Syna, gdyż zawsze Go kochały i teraz gorąco pragną być blisko Niego, lecz nie mogą zerwać swych więzów, które je trzymają w palącym ogniu czyśćca. Niech się wzruszy Twe serce, Matko litościwa. Pośpiesz z pociechą dla tych dusz, które Cię zawsze kochały i teraz ślą do Ciebie swe westchnienia. Wszak są to Twoje dzieci, bądź więc im pomocą, nawiedzaj je, osładzaj ich męki, skróć ich cierpienia i nie zwlekaj z ich wybawieniem. Amen.
 
 
barmal


Miejscowosc: Nowy Scz
Wysłany: 2 Listopad 2022, 22:34   

Dzięki bardzo za te modlitwy-ja dodam,że dziś na fb rozpoczęła się nowenna do Św. Michała Archanioła za dusze w czyśćcu cierpiące. Któż jak Bóg!
_________________
BML
 
 
Teresa Gorzelany


Miejscowosc: Sierpc
Wysłany: 5 Listopad 2022, 08:13   

.
Modlitwa św. Matyldy: OJCZE NASZ ZA UMARŁYCH
Pewnego razu, gdy Święta Mechtylda przyjęła Komunię Świętą za umarłych, ukazał się Jej Pan Jezus i rzekł: - Odmów za nich modlitwę - „Ojcze nasz”.

OJCZE NASZ, KTÓRYŚ JEST W NIEBIE. Ojcze niebieski, proszę Cię, przebacz duszom czyśćcowym, że nie kochały Cię ani nie oddały Ci należnej czci; Tobie, ich Panu i Ojcu, któryś przez czystą łaskę uczynił je swymi przybranymi dziećmi. A one- przeciwnie-  z powodu swych grzechów wypędziły Cię z serc, w których tak bardzo chciałeś mieszkać.

Aby zadośćuczynić za te grzechy, ofiaruję Ci miłość i uwielbienie, które Twój wcielony Syn składał Ci w ciągu całego swego ziemskiego życia. I ofiaruję Ci całą pokutę  i zadośćuczynienie, które spełnił i przez które zmazał i odpokutował grzechy ludzi. Amen.

ŚWIĘĆ SIĘ IMIĘ TWOJE. Błagam Cię, najlepszy Ojcze, wybacz duszom czyśćcowym, że nie zawsze godnie czciły Twoje święte Imię, ale często wzywały go na próżno i przez swoje grzeszne życie uczyniły się niegodnymi miana chrześcijan.

Aby zadośćuczynić za popełnione przez nie grzechy, ofiaruję Ci całą cześć, jaką przez swe słowa i czyny oddał Twemu Imieniu Twój umiłowany Syn, w czasie całego swego ziemskiego życia. Amen.

PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE. Proszę Cię, najlepszy Ojcze, przebacz duszom czyśćcowym, że nie zawsze dość żarliwie szukały, pragnęły i wprowadzały w życie Twe Królestwo, które jest jedynym miejscem, gdzie panuje prawdziwy odpoczynek i wieczny pokój.

Aby zadośćuczynić, za ich brak gorliwości w czynieniu dobra, ofiaruję Ci najświętsze życzenie Twego Boskiego Syna, który żarliwie pragnął, aby stały się one- one także- dziedzicami Jego Królestwa. Amen.

BĄDŹ WOLA TWOJA, JAKO W NIEBIE, TAK I NA ZIEMI. Proszę Cię, najlepszy Ojcze, przebacz duszom czyśćcowym, że nie zawsze poddawały swoją wolę Twojej, nie szukały we wszystkim wypełnienia Twojej woli, a często żyły i postępowały jedynie według swej własnej woli.

Aby zadośćuczynić za ich nieposłuszeństwo, ofiaruję Ci doskonałe poddanie Twej woli pełnego miłości Serca Twego Boskiego Syna. Poddanie najgłębsze, o którym zaświadczył wobec Ciebie, będąc Ci posłusznym aż do śmierci na krzyżu. Amen.

CHLEBA NASZEGO POWSZEDNIEGO DAJ NAM DZISIAJ. Proszę Cię, najlepszy Ojcze, przebacz duszom czyśćcowym, że nie zawsze przyjmowały sakrament Eucharystii z dostatecznym pragnieniem, a często przyjmowały go bez miłości lub niegodnie, albo nawet zaniedbywały przyjmowanie.

Aby zadośćuczynić za wszystkie popełnione przez nie grzechy, ofiaruję Ci niezwykłą świętość i głęboką kontemplację naszego Pana, Twego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa, jak również żarliwą miłość, z jaką złożył nam ten niezrównany dar. Amen.

ODPUŚĆ NAM NASZE WINY, JAKO I MY ODPUSZCZAMY NASZYM WINOWAJCOM. Proszę Cię, najlepszy Ojcze, wybacz duszom czyśćcowym wszystkie grzechy, które popełniły, ulegając siedmiu grzechom głównym, a także nie chcąc kochać ani wybaczać swoim wrogom.

Aby zadośćuczynić za wszystkie te grzechy, ofiaruję Ci pełną miłości modlitwę, którą skierował do Ciebie za swych wrogów Twój Boski Syn, kiedy był na krzyżu. Amen.

I NIE WÓDŹ NAS NA POKUSZENIE. Proszę Cię, najlepszy Ojcze, przebacz duszom czyśćcowym, że nazbyt często nie opierały się pokusom i namiętnościom, ale podążały za wrogiem wszelkiego dobra i oddawały się żądzom cielesnym.

Aby zadośćuczynić za te wszystkie tak różne, grzechy którymi zawiniły, ofiaruję Ci chwalebne zwycięstwo, które nasz Pan Jezus Chrystus odniósł nad światem, jak również Jego najświętsze życie, Jego pracę i trudy, Jego cierpienie i okrutną śmierć. Amen.

ALE NAS ZBAW ODE ZŁEGO. I od wszystkich kar, przez zasługi Twego umiłowanego Syna, i prowadź nas, jak również dusze czyśćcowe, do wiecznej chwały Twego królestwa, które oznacza Ciebie. Amen.
 
 
Teresa Gorzelany


Miejscowosc: Sierpc
Wysłany: 6 Listopad 2022, 11:34   

.
Modlitwa za osoby starsze, nasze babcie i naszych dziadków, ułożona przez papieża Benedykta XVI

Panie Jezu,
narodziłeś się z Dziewicy Maryi,
córki świętych Anny i Joachima.
Patrz z miłością na dziadków na całym świecie.
Ochraniaj ich! Oni są bogactwem
dla rodzin, dla Kościoła i dla całego społeczeństwa.
Wspieraj ich! Kiedy przybywa im lat,
niech wciąż będą dla swojej rodziny
mocnymi filarami wiary ewangelicznej,
stróżami szlachetnych wartości rodziny,
żywymi skarbcami trwałych tradycji religijnych.
Spraw, by jako nauczyciele mądrości i odwagi przekazywali przyszłym pokoleniom owoce swoich dojrzałych doświadczeń ludzkich i duchowych.

Panie Jezu,
pomagaj rodzinom i społeczeństwu
doceniać obecność i rolę dziadków.
Spraw, by nigdy nie byli zaniedbywani
ani wykluczani, ale zawsze znajdowali szacunek i miłość.
Pomagaj im żyć pogodnie i czuć się akceptowani przez wszystkie lata życia, jakimi ich obdarzasz.

Maryjo, Matko wszystkich żyjących,
nieustannie otaczaj opieką dziadków,
bądź z nimi podczas ziemskiej pielgrzymki,
i niech za sprawą Twoich modlitw wszystkie rodziny spotkają się kiedyś w niebieskiej ojczyźnie, gdzie Ty czekasz na wszystkich ludzi, by ich przygarnąć w wielkim uścisku życia bez końca.
 
 
barmal


Miejscowosc: Nowy Scz
Wysłany: 6 Listopad 2022, 20:56   

Amen.
_________________
BML
 
 
Teresa Gorzelany


Miejscowosc: Sierpc
Wysłany: 7 Listopad 2022, 09:01   

.
Papież Franciszek o pamięci i modlitwie za zmarłych

Wspomnienie zmarłych, troska o groby i modlitwy w intencji zmarłych są świadectwem ufnej nadziei, zakorzenionej w przekonaniu, że śmierć nie jest ostatnim słowem o ludzkim losie, ponieważ człowiek jest przeznaczony do nieskończonego życia, zakorzenionego i znajdującego swoje wypełnienie w Bogu.

Zwróćmy się do Boga z taką oto modlitwą:"Boże nieskończonego miłosierdzia, powierzamy Twej niezmiernej dobroci tych, którzy pozostawili ten świat dla wieczności, gdzie oczekujesz na całą ludzkość, odkupioną bezcenną krwią Chrystusa, Twego Syna, zmarłego, aby odkupić nasze grzechy.

Nie patrz, Panie, na tak wiele ubóstwa, nędzy i słabości ludzkich, gdy staniemy przed Twym sądem, aby zostać osądzonymi na szczęście lub na potępienie.
Skieruj na nas swój miłosierny wzrok, pochodzący z łagodności Twego serca i pomóż nam wędrować drogą całkowitego oczyszczenia. Niech nikt z Twoich dzieci nie zostanie wtrącony do wiecznego ognia piekielnego, gdzie nie może już być skruchy.
Powierzamy Ci, Panie, dusze naszych najbliższych, osób, które zmarły bez pociechy sakramentalnej lub które nie miały możliwości żałowania za grzechy nawet pod koniec swego życia. Niech nikt nie lęka się spotkania z Tobą po ziemskiej pielgrzymce, w nadziei bycia przyjętym w ramionach Twego nieskończonego miłosierdzia.
Niech siostra śmierć cielesna znajdzie nas czuwających na modlitwie i obarczonych wszelkim dobrem, jakiego dokonaliśmy podczas naszego krótkiego lub długiego istnienia.
Panie, niech nic nie oddali nas od Ciebie na tej ziemi, ale niech wszystko i wszyscy wspierają nas w gorącym pragnieniu pogodnego i wiecznego spoczynku w Tobie. Amen"[/b](O. Antonio Rungi, pasjonista: Modlitwa za zmarłych).

Z tą wiarą w ostateczne przeznaczenie człowieka zwracamy się teraz ku Dziewicy Maryi, która pod Krzyżem przeżywała dramat śmierci Chrystusa i brała udział w radości Jego zmartwychwstania. Niech Ona, Brama Niebios, pomaga nam coraz lepiej rozumieć wartość modlitwy za zmarłych. Oni są nam bliscy! Niech wspiera nas Ona w naszej codziennej pielgrzymce na ziemi i pomaga, byśmy nigdy nie stracili z oczu ostatecznego celu życia, jakim jest Niebo. A my z tą nadzieją, która nigdy nie zawodzi, idźmy naprzód!

Papież Franciszek o swoich ulubionych modlitwach:

Papież Franciszek modli się do św. Józefa od czterdziestu lat. Jak sam mówi, to modlitwa, do której jest szczególnie przywiązany.

"Odmawiam ją codziennie od ponad czterdziestu lat. Jest to modlitwa, którą znalazłem w modlitewniku Sióstr Jezusa i Maryi, pochodząca z końca 1700 roku. Jest bardzo piękna, ale bardziej niż modlitwa jest to wyzwanie rzucone temu przyjacielowi, temu ojcu, temu naszemu opiekunowi, którym jest św. Józef. Wspaniale byłoby, gdybyście nauczyli się tej modlitwy i mogli ją powtarzać" - zachęca papież.

Chwalebny Patriarcho, Święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe,
śpiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności.

Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie.
Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją.
Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić,
ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka, jak Twoja moc.
Amen.

Papież podpowiada, jak modlić się do Ducha Świętego. To prosta i piękna modlitwa

Franciszek zaproponował wszystkim wiernym prostą modlitwę do Ducha Świętego, która może przynieść w życiu pozytywne zmiany, bo obecność Ducha nie pozwala poddać się lękowi.

By pomodlić się do Ducha Świętego, możemy mówić do Niego w następujący sposób: „Przyjdź, Duchu Święty, przypomnij mi Jezusa, oświeć moje serce”.

To dawna modlitwa, której nauczyłem się od mojej babci - dzielił się papież Franciszek z wiernymi podczas modlitwy "Anioł Pański" w 2020 roku. To piękna modlitwa, króciutka - zachęcał.

Siedem słów. Modlitwa papieża Franciszka do Serca Jezusa

To papieska modlitwa, którą nazywa się też czasem "modlitwą siedmiu słów".

Jezu, uczyń serce moje według Serca Twego

Ojciec Święty podzielił się także swoim zwyczajem rozpoczynania dnia pracy. Tuż po wejściu do swojego gabinetu papież modli się do Matki Bożej.

Wskazał również, że kojarzy konkretną porę dnia z pewnymi medytacjami. Na przykład: „późnym wieczorem, odmawiając modlitwę Anioł Pański, rozważam siedem boleści Maryi na pamiątkę Matki Kościoła”.

[Siedem boleści Matki Bożej (siedem bolesnych wydarzeń z Jej życia): proroctwa Symeona, ucieczki do Egiptu, zagubienia dwunastoletniego Jezusa w Jerozolimie, spotkania Jezusa podczas Drogi Krzyżowej, ukrzyżowania i śmierci Jezusa]

Modlitwa trzech słów

Niedawno Franciszek zwrócił uwagę na krótką modlitwę pojawiającą się w Piśmie Świętym – modlitwę, która „przykuwa uwagę samego Boga”:
Ewangelia według św. Łukasza przypomina historię trędowatego, który podszedł do Jezusa i wypowiedział prostą modlitwę: „Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić” (Łk 5,12).

Tylko trzy słowa: „Panie, jeśli chcesz”. Papież wyjaśnił, że modlitwa ta jest aktem ufności: te słowa to „wyzwanie, lecz także wyraz zaufania: wiem, że On może tego dokonać i dlatego powierzam Mu się”.

Papież Franciszek mówił że ludzkie i boskie Serce Jezusa jest źródłem, z którego zawsze możemy czerpać miłosierdzie, przebaczenie i czułość Boga.

Panie, jeśli chcesz..
 
 
Teresa Gorzelany


Miejscowosc: Sierpc
Wysłany: 8 Listopad 2022, 08:56   

.
LITANIA ZA ZMARŁYCH W CZYŚĆCU CIERPIĄCYCH

ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI:

Ojcze z nieba Boże
Synu Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

MÓDL SIĘ ZA NAMI:
Święta Maryjo
Bramo niebieska
Królowo Wniebowzięta
Święty Michale
Święty Janie Chrzcicielu
Święty Józefie
Święty patronie zmarłego – módl sie za nimi
Wszyscy święci i święte Boże – módlcie się za nimi

Bądź im miłościw – wybaw ich Panie:
Od zła wszelkiego
Od cierpień w czyśćcu
Przez Twoje wcielenie
Przez Twoje narodzenie
Przez Twój chrzest i post święty
Przez Twój krzyż i mękę
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu
Przez Twoje zmartwychwstanie
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie
Przez zesłanie Ducha Świętego
Przez Twoje przyjście w chwale

WYSLUCHAJ NAS PANIE:

Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba
Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę
Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen
Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli oraz wychowawców
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek
Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania

ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami / 3x/

Módlmy się:

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba; daj Twoim zmarłym sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 
 
Teresa Gorzelany


Miejscowosc: Sierpc
Wysłany: 9 Listopad 2022, 10:09   

.
MODLITWA RÓŻAŃCOWA ZA ZMARŁYCH

1. TAJEMNICE RADOSNE

I. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Wcielenie Syna Bożego jest wydarzeniem centralnym w historii zbawienia świata.

Rozważając tę tajemnicę, módlmy się za zmarłych cierpiących w czyśćcu, aby zamieszkali w Domu Ojca.

II. Nawiedzenie św. Elżbiety

Rozważając tę tajemnicę, módlmy się za zmarłych cierpiących w czyśćcu, aby dostąpili chwały błogosławionych w niebie.

III. Narodzenie Pana Jezusa

Rozważając tę tajemnicę, módlmy się za zmarłych cierpiących w czyśćcu, aby radowali się pełnią dziecięctwa Bożego w niebie.

IV. Ofiarowanie Pana Jezusa

Rozważając tę tajemnicę, módlmy się za zmarłych cierpiących w czyśćcu, aby mogli wejść do prawdziwego przybytku Boga w niebie.

V. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Rozważając tę tajemnicę, módlmy się za zmarłych cierpiących w czyśćcu, aby odnaleźli wieczne szczęście w królestwie niebieskim.

2. TAJEMNICE ŚWIATŁA

I. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Módlmy się za zmarłych cierpiących w czyśćcu, aby zanurzeni z Chrystusem w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, razem z Nim przeszli do nowego życia.

II. Cud w Kanie Galilejskiej

Rozważając tę tajemnicę, módlmy się za zmarłych cierpiących w czyśćcu, aby nie zabrakło ich na świętej uczcie niebieskiej.

III. Głoszenie królestwa Bożego

Módlmy się za zmarłych cierpiących w czyśćcu, aby stali się uczestnikami królestwa Bożego.

IV. Przemienienie na górze Tabor

Rozważając tę tajemnicę, módlmy się za zmarłych cierpiących w czyśćcu, aby mogli wpatrywać się w pełne miłości i światła oblicze Boga w wiecznej chwale.

V. Ustanowienie Eucharystii

Módlmy się za zmarłych cierpiących w czyśćcu, aby Eucharystia, którą przyjmowali za życia ziemskiego, stała się dla nich przepustką do wieczności.

3. TAJEMNICE BOLESNE

I. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Rozważając tę tajemnicę, módlmy się za zmarłych cierpiących w czyśćcu, aby mogli radować się owocami męki i śmierci Chrystusa w wieczności.

II. Biczowanie Pana Jezusa

Rozważając tę tajemnicę, módlmy się za zmarłych cierpiących w czyśćcu, aby Bóg przebaczył im wszystkie grzechy i przyjął ich do grona świętych w niebie.

III. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Rozważając tę tajemnicę, módlmy się za zmarłych cierpiących w czyśćcu, aby dzięki męce Chrystusa zostali uczestnikami chwały zbawionych.

IV. Pan Jezus dźwiga ciężki krzyż

Módlmy się za zmarłych cierpiących w czyśćcu, aby krzyż Chrystusa stał się dla nich bramą do ojczyzny niebieskiej.

V. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Módlmy się za zmarłych cierpiących w czyśćcu, aby śmierć Chrystusa stała się dla nich znakiem zwycięstwa nad śmiercią i szatanem.

4. TAJEMNICE CHWALEBNE

I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Módlmy się za zmarłych cierpiących w czyśćcu, aby zmartwychwstanie Chrystusa stało się dla nich znakiem ich zmartwychwstania do nowego życia.

II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Rozważając tę tajemnicę, módlmy się za zmarłych cierpiących w czyśćcu, aby znaleźli miejsce u tronu Boga Ojca.

III. Zesłanie Ducha Świętego

Módlmy się za zmarłych cierpiących w czyśćcu, aby oczyszczeni ogniem Ducha Świętego, dostąpili radości zjednoczenia z Bogiem.

IV. Wniebowzięcie Maryi

Rozważając tę tajemnicę, módlmy się za zmarłych cierpiących w czyśćcu, aby dostąpili wraz z Maryją radości przebywania w chwale nieba.

V. Ukoronowanie Matki Bożej

Rozważając tę tajemnicę, módlmy się za zmarłych cierpiących w czyśćcu, aby Maryja była ich przemożną Orędowniczką.
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Nie moesz ciga zacznikw na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group